گفتگو

hasan norouzi
یک پیاله چای سبز دیدار و گفتگو با حسن نوروزی 2 (شاعر کودک)

یک پیاله چای سبز دیدار و گفتگو با حسن نوروزی...

More
sobh khosh
گفتگو با نادر موسوی (مدیر مدرسه فرهنگ)

گفتگو با نادر موسوی (مدیر مدرسه فرهنگ) شبکه سحر- برنامه...

More
محمدحسین محمدی

محمدحسین محمدی نویسنده، ناشر، ویراستار کارشناسی ارشد مدیر تولید تلویزیون...

More