کودکان مهاجر افغانستانی

afghan refugee children
ابراهیم

۱۴۰۰-۲-۸-ابراهیم نزدیک بیمارستان و از دیدار یک فامیل که کرونا...

More
بی پناهی

بی پناهی- نویسنده نادر موسوی 1396-7-1- الیاس  الیاس از کلاس...

More
, the International Day of Refugees
پناهندگان کوچک

پناهندگان کوچک- نویسنده نادر موسوی 1394-03-24 فرهنگسرای بهمن- روز جهانی...

More
book fair
بی خانه گان

بی خانه گان- نویسنده نادر موسوی 1393-2-19 - غرفه خانه...

More
book fair
دست نوشته های بچه ها

  دست نوشته های بچه ها- سال 1391 «من مدرسه...

More