کودکان افغانستان

نشست کتابخوانی و آموزش داستان نویسی

چهارشنبه 3-9-1395 - کتابخانه دبستان بانو "بیتا ترابی" نویسنده و...

More
کتابخوانی با همراهی نویسنده کودکان و نوجوانان جناب پیام ابراهیمی

1395-9-1- کتابخوانی با همراهی نویسنده کودکان و نوجوانان جناب پیام...

More
نمایشگاه مطبوعات
گزارش تارنمای خاورمیانه: کودکان آفتاب تنها نشریه افغانستانی در نمایشگاه مطبوعات تهران

۱۳۹۵-۸-۱۷- نادر موسوی، مسوول غرفه کودکان آفتاب به خبرگزاری خاورمیانه...

More
first grader student
رحیم

رحیم یک سال است که از افغانستان آمده و امسال...

More
کودکان آفتاب، نشریه ای برای کودکان افغان-خبرگزاری تسنیم

۱۳۹۵-۸-۱۷- نشریه کودکان آفتاب، نشریه مهاجرین افغانستانی‌ در ایران است...

More
برنامه تلویزیونی شما که غریبه نیستید

ما که غریبه نیستیم! گزارش کوتاهی از کارکرد هفده ساله...

More
نادر موسوی در گفت‌وگو با ایلنا

  1395-3-9- نادر موسوی می‌گوید: کودکان مهاجر افغانی دچار بی‌هویتی...

More
Dr. Arash Nasr Isfahani
ایرانی افغانستانی*

ایرانی افغانستانی* 1394-11-02 - نشست دفاع از پایان نامه جناب...

More
نامه ای به طالبان
مقدمه کتاب «نامه ای به طالبان»

مقدمه کتاب «نامه ای به طالبان»   طی پانزده سالی...

More
teacher workshop
خانه ای برای مشق عشق!

خانه ای برای مشق عشق!- نویسنده نادر موسوی 31 مرداد...

More
پارچه نوشته

۱۳۹۱-۳-۸- در سالهای گذشته، پایان سال بچه ها چاپ دست...

More
سنگ

سنگ- نویسنده نادر موسوی- 1389 ده سال پیش چنین روزهایی،...

More