کلاس اول

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی ها

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی های جدید بهمن ۱۴۰۱

More
farhang school
کلاس اولی های امسال

کلاس اولی های امسال 1400-8-19 امسال سیصد و هفتاد و...

More
goldane
گلدانه

🌱 نامش گلدانه است. اواخر آذر ماه بود که به...

More
پایه اول

پایه اول کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ بهمن...

More
name celebration
جشنِ “نام”

1399-10-15- در سال‌های گذشته و در چنین روزهایی، بچه ها...

More
online classes
گلهای پشمرده

گلهای پشمرده😅- نویسنده نادر موسوی 1399-05-03 چند روزی گلهای شانس...

More
first grade
دختران کلاس یکمی

دختران کلاس یکمی- نویسنده نادر موسوی- 28-07-1398 امسال نزدیک 70...

More
first grader

درست کردن صورتک 😍 ‌ بعداز درس دادن معلم از...

More
نام نویسی
فصل شکوفه ها

فصل شکوفه ها- نویسنده نادر موسوی- اول بهمن ماه 1398...

More
سایه ها

1398-7-23-کلاس اولی ها در حال کشیدن سایه هایشان😍 امروز دختران...

More
celebration
جشنِ “نام”

جشنِ "نام"- 1399 در سال‌های گذشته و در چنین روزهایی،...

More
farhang school
جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده نادر موسوی 1398-2-15 هنگامی که بچه های...

More
کلاس بانو حسنی

کلاس بانو حسنی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-16 پس از ورزش...

More
farhang school
جشن دانایی

جشن دانایی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-15 هنگامی که بچه های...

More
Amir Mohammad
اهلی شدن

1397-12-28- امیرمحمد آمده بود به همراه مادر و دو برادر...

More
farshad
فرشاد

1397-10-24- سرانجام فرشاد هم یاد گرفت نامش را بنویسد. 😍

More
farhang school
پَر، پَر، پَرنده

پَر، پَر، پَرنده یک روز خوب 16 دی ماه 1397

More
ززززز!

ززززز!- نویسنده نادر موسوی 1397-9-8 امروز رفتم سر چندتا از...

More
najme yaqubi
با بچه های ناز کلاس اولی

  با بچه های ناز کلاس اولی- نویسنده نجممه یعقوبی...

More
class
صدای گنجشک (چیو چیو)

صدای گنجشک (چیو چیو) شعر از محمدحسین محمدی کلاس درس...

More