کلاس اولی ها

first grader students
کلاس اولی های امسال مدرسه فرهنگ

کلاس اولی های امسال مدرسه فرهنگ سال تحصیلی 1401-1400 23...

More
Snake Shark
کوسه مار!

کوسه مار!😍- نویسنده نادر موسوی ۱۴۰۰-۴-۱۹-فاطمه براتی فاطمه یکی از...

More
پایه اول

پایه اول کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ بهمن...

More
پایه اول

پایه اول کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ بهمن...

More
پایه اول

پایه اول کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ بهمن...

More
جاوید

جاوید- نویسنده نادر موسوی- 17-06-1399 پارسال با وجود اینکه بسیار...

More
online classes
گلهای پشمرده

گلهای پشمرده😅- نویسنده نادر موسوی 1399-05-03 چند روزی گلهای شانس...

More
first grade
دختران کلاس یکمی

دختران کلاس یکمی- نویسنده نادر موسوی- 28-07-1398 امسال نزدیک 70...

More
farhang school
کلاس یکمی ها و کتابخانه

کلاس یکمی ها و کتابخانه- نویسنده نجمه یعقوبی- 12 مرداد...

More
دلخوشی ها

1398-2-30- این ها نوشته های دختران کلاس اولی است که...

More
Name-celebration
جشن نام نویسی

1397-12-25- امروز هم سه نفر از دانش آموزان کلاس اولی...

More
farhang school
پَر، پَر، پَرنده

پَر، پَر، پَرنده یک روز خوب 16 دی ماه 1397

More
Our first grade playful kids
وروجک های کلاس اولی ما

وروجک های کلاس اولی ما- نوشته مژگان نظری- 29 مهرماه...

More
farhang school
دخترهای کلاس یکمی

  دخترهای کلاس یکمی- نویسنده نادر موسوی- 9 خرداد ماه...

More
nader musavi
جانکان

  جانکان😍- نویسنده نادر موسوی- اول خرداد ماه 1397 گل...

More
farha
همزیستی

همزیستی- نویسنده نادر موسوی 1397-1-29 از راه ورزش یک سر...

More
شاهنامه خوانی

شاهنامه خوانی دانش آموز کلاس اولی

More
first grade
سرود مدرسه

همخوانی شعر مدرسه دانش آموزان کلاس اولی آبان 1396

More
دختر های کلاس اولی

1396-8-21- جلو در کلاس ایستاده بودم که دیدم یکی از...

More
جشن الفبا
ناله ی سنگ…

1396-3-4- جشن الفبای کلاس اولی ها دیروز و امروز جشن...

More