کتابخانه

library
دخترهای کتابخوان

دخترهای کتابخوان- نویسنده مژگان نظری- 20-11-1399 ریحانه، اسماء و الهام...

More
the Kisses for papa
بوسه هایی برای بابا

1399-11-2-فرشاد روز چهارشنبه فرشاد همراه دوستش امیرمحمد آمده بود دنبال...

More
کلاس پنجمی ها

کلاس پنجمی ها مدرسه فرهنگ تابستان 1399

More
ادبیات کودکان یا کودکان ادبیات …؟!

نوشته ی بانو مژگان نظری داشتم رد میشدم یهو چند...

More
شاد هستم چون باتو هستم من

شاد هستم چون باتو هستم من- نویسنده نادر موسوی- 30-11-1398...

More
library
کتابخانه

کتابخانه- نویسنده نادر موسوی- 19-11-1398 آدم را شوق کتابخواندن می...

More
مورچه های نازنین

مورچه های نازنین- نویسنده نادر موسوی- 19-11-1398 روزهای شنبه کلاس...

More
story writing class
پنجشنبه نارنجی

پنجشنبه 98/11/17 از برگه ی بانو مشتاق یک پنج شنبه...

More
 کتابخانه ♥️

 کتابخانه ♥️- نویسنده نادر موسوی 1398-11-19 آدم را شوق کتاب...

More
student workshop
کارگاه ویراستاری

کارگاه ویراستاری (کارگاه دانش آموزی) 10 دی ماه 1398

More
جشن یلدای بچه های داستان نویسی

جشن یلدای بچه های داستان نویسی 1397-10-6- جشن یلدای بچه...

More
یار مهربان

یارمهربان- نویسنده نادر موسوی- 05-09-1398 کتابدار تنها نام کتابها و...

More
برابری آموزشی

1398-5-17- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «برابری آموزشی با تاکید...

More
farhang school
کلاس یکمی ها و کتابخانه

کلاس یکمی ها و کتابخانه- نویسنده نجمه یعقوبی- 12 مرداد...

More
farhang school
زنگ کتاب

زنگ کتاب- 30 اردیبهشت 1398 در راه بازگشت از کتابخانه

More
Amir Mohammad
اهلی شدن

1397-12-28- امیرمحمد آمده بود به همراه مادر و دو برادر...

More
Nowruz
آفریدگاران شادی و لبخند ♥️

1397-12-23- بخش زیادی از خریدها انجام شد و از دیروز...

More
کارگاه بلندخوانی

1397-12-2- با دسته بندی و چیدن کتابها و رنگ آمیزی...

More
library
کتابخانه فرهنگ

کتابخانه فرهنگ 1397-11-30 چیزی به بازگشایی کتابخانه نمانده است. میز...

More
library
میز و صندلی

میز و صندلی- نویسنده نادر موسوی 1397-11-16 کتابخانه فرهنگ پس...

More