کارگاه

student workshop
کلاس آموزشی عکاسی

کلاس آموزشی عکاسی مدرسه فرهنگ 16 آذر 1400

More
کارگاه دانش آموزی
کارگاه جعبه سازی در مدرسه فرهنگ

کارگاه جعبه سازی در مدرسه فرهنگ 😊 آبان ماه 1400...

More
student workshop
کارگاه ویراستاری

کارگاه ویراستاری (کارگاه دانش آموزی) 10 دی ماه 1398

More
teacher workshop
نشست کارورزی

نشست کارورزی 1397-5-24 نشست کارورزی امروز، دکتر قربانی گرامی در...

More
From the cradle to the grave!
ز گهواره تا گور!

ز گهواره تا گور!- نویسنده نادر موسوی 1395-7-29 کارگاه تفکرسیستمی...

More
teacher workshop
زنگ ریاضت!

زنگ ریاضت!- نویسنده نادر موسوی 1391-5-31 کلاس روش تدریس ریاضی-...

More