کارگاه آموزگاران

photography class
کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل

کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل مدرسه فرهنگ 8 فروردین ماه...

More
teacher workshop
پنجشنبه های فرهنگ

+ پنجشنبه های فرهنگ- نویسنده نادر موسوی- 12 اسفند ماه...

More
teacher workshop
نشست کارورزی

نشست کارورزی 1398-6-7  نشست کارورزی امروز با تدریس بانو کشاورز،...

More
teacher workshop
 نشست کارورزی با جناب «جانب الهی»

 نشست کارورزی با جناب «جانب الهی» 31 مرداد ماه 1398...

More
farhang school
کارگاه بلندخوانی درکتابخانه ی دبستان

کارگاه بلندخوانی درکتابخانه ی دبستان- نوشته بانو یعقوبی- 28  مرداد...

More
برابری آموزشی

1398-5-17- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «برابری آموزشی با تاکید...

More
teacher workshop
کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی

کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی با تدریس بانو کشاورز مدرس...

More
teacher workshop
کارورزی بانو حسنی

کارورزی بانو حسنی 1398-4-13 دومین جلسه از دوره کارورزی با...

More
Niko Institution
روز نیکو!

روز نیکو! 1392-9-27 موسسه ی نیکو - کلاس درس «نیازهای...

More
teacher workshop
 کارگاه آموزشی اختلالات دیکته نویسی

 کارگاه آموزشی اختلالات دیکته نویسی با استادی بانو کشاورز 1397-6-24

More
teacher workshop
نشست کارورزی

نشست کارورزی 1397-5-24 نشست کارورزی امروز، دکتر قربانی گرامی در...

More
teacher workshop
 کلاس آموزشی ارزشیابی کیفی توصیفی

کلاس آموزشی ارزشیابی کیفی توصیفی- نویسنده نادر موسوی- 15 شهریور...

More
نشست ششم و پایانی از کارگاه آموزش ریاضی

پنج شنبه 12-5-1396-دوره ی آموزش ریاضی با تدریس بسیار خوب...

More
teacher workshop
کارگاه تربیت معلم

  نخستین کارگاه آموزشی دوره های تربیت معلم با عنوان...

More
workshop
رفیق قدیمی و کارگاه صمیمی

رفیق قدیمی و کارگاه صمیمی- نویسنده نادر موسوی 1394-08-28 کتابخانه...

More
teacher workshop
خانه ای برای مشق عشق!

خانه ای برای مشق عشق!- نویسنده نادر موسوی 31 مرداد...

More
teacher workshop
زنگ ریاضت!

زنگ ریاضت!- نویسنده نادر موسوی 1391-5-31 کلاس روش تدریس ریاضی-...

More