همکار پیشین

مهندس رضا ممتاز

مهندس رضا ممتاز بنیان گذار شرکت ممتاز آی سی تی...

More
دکتر محمدحیدر یعقوبی

دکتر محمدحیدر یعقوبی دکترای تکنولوژی آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران-...

More
دکتر ابراهیم جعفری

دکتر ابراهیم جعفری دکترای زمین شناسی از دانشگاه تربیت مدرس...

More
مهندس قدرت الله افشار

مهندس قدرت الله افشار دانش آموخته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه...

More