نوشتار

Wishing Peace
برگه ی آرزوها….

برگه ی آرزوها- نویسنده مژگان نظری (معاون اجرایی مدرسه فرهنگ)...

More
wish paper
برگه آرزوی «زهره محمدی»

برگه آرزوی «زهره محمدی» «من آرزو دارم خیلی زود مدرسه...

More
برگه آرزوی سمیه رضایی

برگه آرزوی سمیه رضایی کلاس چهارم 99.07.18 سلام تمام آرزوی...

More
wish paper
برگه آرزوی «سهیلا نوروزی»

برگه آرزوی «سهیلا نوروزی» پایه دهم 1399.07.12 «انسان در هر...

More
wish paper
برگه آرزوی «زهرا امیری»

برگه آرزوی «زهرا امیری» پایه چهارم 1399.07.07 «من همیشه و...

More
wish paper
برگه آرزوی «احسان هاشمی» پایه هشتم

برگه آرزوی «احسان هاشمی» پایه هشتم 99.07.05 «دسترسی به سرعت...

More
wish paper
برگه آرزوی «رحمت ا…» پایه دوم

برگه آرزوی «رحمت ا...» پایه دوم «من آرزو دارم با...

More
wish paper
برگه آرزوی «زهرا»

برگه آرزوی «زهرا» 1399.07.02

More
برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم

برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم 99.06.20 «من در...

More
پیچَلَک در پیچَلَک

پیچَلَک در پیچَلَک- نویسنده نادر موسوی 1399-5-12 برادر دوستی قرار...

More
diary notes
دانایی

دانایی😊- نویسنده نادر موسوی 1399-3-11 امروز در میان فیلم های...

More
diary notes

سقف تالار وحدت   از برگه ی روزنوشت بانو واضحی،...

More
wish paper
برگه آرزوی «محمدالیاس بارکزای» پایه هفتم

  برگه آرزوی «محمدالیاس بارکزای» پایه هفتم 98.07.09 «من محمدالیاس...

More
Sajjad's wish paper
برگه ی آرزوی سجاد

  برگه ی آرزوی سجاد- نوشته نجمه یعقوبی- 19 مرداد...

More
farhang school
کاغذ جادویی کوچک سودمند

کاغذ جادویی کوچک سودمند- نویسنده نجممه یعقوبی (ناظم پیشین مدرسه)-...

More
let's write
برگه آرزو

  برگه آرزو سال تحصیلی 98-1397 دانش آموزان هنگام ثبت...

More
نوشته ی یادگاری شهربانو

نوشته ی یادگاری شهربانو- نویسنده نادر موسوی- 15 مهر ماه...

More
wish paper
برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم

  برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم 97.06.25 «آرزو دارم که...

More
برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم

  برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم 1397.06.04 «من دوست دارم...

More
برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم

برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم 1397.06.04 «من آرزو دارم...

More