نمایشگاه کتاب تهران

nader musavi
در هرات حس نمی‌کردیم خارج از ایران هستیم

نقد و بررسی کتاب وطن‌دار با موضوع مهاجران افغانستان در...

More
farhang school
میهمانان امروز ما در غرفه ی خانه ی کودکان افغانستان

میهمانان امروز ما در غرفه ی خانه ی کودکان افغانستان...

More
farhang school
امروز برایم مدرسه بساز!

امروز برایم مدرسه بساز، فردا را خود خواهم ساخت... در...

More
farhang school
خانه ی کودکان افغانستان

خانه ی کودکان افغانستان- 12 اردیبهشت 1397 سی و دومین...

More
our students
دانش آموزان سال های دور

  دانش آموزان سال های دور- نویسنده نادر موسوی- 9...

More
مستند نمایشگاه

1397-2-22 گفتگو با جناب نوروزی برای ساخت یک مستند از...

More
book fair
دیدار روز پایانی نمایشگاه

  1397-2-22- روز پایانی غرفه با دیدار جناب دکتر جوادی...

More
book
خانه کودکان افغانستان

1397-2-20- خانه کودکان افغانستان امروز جناب دکتر نوروزی از غرفه...

More
book fair Nader Musavi colleagues
روز پایانی نمایشگاه

روز پایانی نمایشگاه در کنار همکاران و دوستان و جناب...

More
nader musavi
پیش به سوی نمایشگاه…

پیش به سوی نمایشگاه...- نویسنده نادر موسوی 1396-2-11 نیسان عمو...

More
نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه کتاب تهران- نویسنده نادر موسوی 1395-2-24 همراه با دوست...

More
book fair
می شود با ما این جهان روشن…

می شود با ما این جهان روشن... 1395-2-22 غرفه خانه...

More
book fair
شنگول و منگول

شنگول و منگول 1395.02.22 شنگول و منگول و حبه ی...

More
book fair
سید نادر

سید نادر 1395-2-22 غرفه خانه کودکان افغانستان امروز شاعر، نویسنده...

More
book fair
امروز بخوان…

امروز بخوان... 1395-2-17  غرفه خانه کودکان افغانستان

More
book fair
مهیاوه ی بندری و ناس وطنی!

مهیاوه ی بندری و ناس وطنی!- نویسنده نادر موسوی 1294-8-22...

More
book fair
دانا بود هرکه خوانا بود!

دانا بود هرکه خوانا بود! 1394-8-22 دخترک کتاب خوان غرفه...

More
book fair
نخبگان دردمند!

نخبگان دردمند- 22 آبان 1394 خانم بختیاری نخبه ی هموطن...

More
غرفه انتشارات تاک و خانه کودکان افغانستان

غرفه انتشارات تاک و خانه کودکان کودکان افغانستان در سی...

More
book fair
روز وداع یاران

روز وداع یاران- نویسنده نادر موسوی لحظات پایانی نمایشگاه بود...

More