نشست

nader musavi
در هرات حس نمی‌کردیم خارج از ایران هستیم

نقد و بررسی کتاب وطن‌دار با موضوع مهاجران افغانستان در...

More
live
روایت سفر (نشست مجازی)

روایت سفر (نشست مجازی) تجربه ی مدارس خودگردان مهاجرین در...

More
event
شب فعالان حوزه کودک

شب فعالان حوزه کودک- نویسنده نادر موسوی- نهم مهر 1398...

More
Nader Musavi
نشست سازمان های مردم نهاد

1397-3-29-نشست سازمانهای مردم نهاد فعال برای کودکان با معاونت فرهنگی...

More
last year
وعده های بزرگان

وعده های بزرگان_ سال گذشته- نویسنده نادر موسوی- 27 فروردین...

More
nader musavi
پیوستگی مدرسه و زندان

پیوستگی مدرسه و زندان- نویسنده نادر موسوی 1395-3-28 - اداره...

More
magazine
هرکه ما را یار بود ایزد مر او را یار باد…

هرکه ما را یار بود ایزد مر او را یار...

More