نامه دانش آموز

najmeh yaqubi
نامه های آخر سال بچه ها

نامه های آخر سال بچه ها- نویسنده نجمه یعقوبی 1397-3-1...

More
بی پناهی

بی پناهی- نویسنده نادر موسوی 1396-7-1- الیاس  الیاس از کلاس...

More
A Letter from one of the students in Farhang School to one of the school campaign organizers
بیشتر از هر رنگی آبی به چشم می‌خورد این یعنی آسمان نزدیک است

  بیشتر از هر رنگی آبی به چشم می‌خورد این...

More
letter
نامه دانش‌آموز مهاجر به وزیر معارف افغانستان

نامه دانش‌آموز مهاجر به وزیر معارف افغانستان- 24 اردیبهشت 1395...

More