معلم

پایه دوم

پایه دوم کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ بهمن...

More
online class
پایه دوم

پایه دوم کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ 6...

More
پایه اول

پایه اول کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ بهمن...

More
پایه اول

پایه اول کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ بهمن...

More
نشست هفتگی آموزگاران

نشست هفتگی آموزگاران بررسی مشکلات دانش آموزان دوشنبه 22 دی...

More
علی احمدی

علی احمدی سابقه 10 سال همکاری با مدرسه خودگردان فرهنگ...

More
افسانه اسماعیلی

افسانه اسماعیلی دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان آل احمد معلم...

More
زهرا احمدی

زهرا احمدی مدیر و آموزگار مدرسه خودگردان المهدی (عج) سال...

More
عادله احمدی

عادله احمدی معلم پیشین و همکار مدرسه خودگردان فرهنگ

More
teacher workshop
کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان

کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان- نویسنده نادر...

More
Ms. Lotfi
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی- نویسنده نادر موسوی- 24-06-1399 ششمین جلسه کارگاه آموزش...

More
راحیل قاضی

راحیل قاضی آموزگار پایه ابتدایی و دانش آموز پیشین مدرسه...

More
کارگاه معلم مؤثر

کارگاه معلم مؤثر برگرفته از تئوری انتخاب ویلیام گلسر مهندس...

More
nader musavi
بیست سال پیش

بیست سال پیش(1379خورشیدی، 2000 میلادی) با بچه های کلاس پنجمی...

More
رویاهای بر آب رفته

رویاهای بر آب رفته- نویسنده بانو محمدی     به...

More