شعر کودک

سرود مدرسه فرهنگ

«سرود مدرسه فرهنگ» باهم بیا بخوانیم آواز دوستی را در...

More
magazine
زمزمه ی آه

زمزمه ی آه- نویسنده نادر موسوی 1399-4-29- نیمه شب تابستان...

More
class
صدای گنجشک (چیو چیو)

صدای گنجشک (چیو چیو) شعر از محمدحسین محمدی کلاس درس...

More
first grade
سرود مدرسه

همخوانی شعر مدرسه دانش آموزان کلاس اولی آبان 1396

More
Tutu Chan, the Girl Beyond the Window
ترانه ی زندگی

ترانه ی زندگی- نویسنده نادر موسوی- 24 آذر 1394 «توتوچان،...

More
One hundred rubies!(
صد دانه یاقوت!

صد دانه یاقوت!- نویسنده نادر موسوی 1393-2-20 نمایشگاه کتاب تهران-...

More