شعر نو

من فقط سیاه نبودم

من فقط سیاه نبودم، حکیم علی پور   بخشی از...

More