شب یلدا

celebration
جشن یلدا خجسته باد

شاد هستم چون با تو هستم من می شود با...

More
clips
آماده سازی بسته های شب یلدا در مدرسه فرهنگ

آماده سازی بسته های شب یلدا (بلندترین شب سال) در...

More
جشن یلدا (شب چله)

جشن یلدا (شب چله) بلندترین شب سال 1399-1400 مدرسه فرهنگ

More
celebration
آماده سازی بسته های شب یلدا♥️

آماده سازی بسته های شب یلدا♥️ 1399-9-28

More
جشن یلدای بچه های داستان نویسی

جشن یلدای بچه های داستان نویسی 1397-10-6- جشن یلدای بچه...

More
Mohammad Hossein Mohammadi
خانه ادبیات افغانستان

   پیشاچله سال گذشته در خانه ی ادبیات افغانستان 29...

More
celebration
جشن یلدا 1397

جشن یلدا 1397 مدرسه فرهنگ

More