روزنوشت

پیچَلَک در پیچَلَک

پیچَلَک در پیچَلَک- نویسنده نادر موسوی 1399-5-12 برادر دوستی قرار...

More
diary notes
دانایی

دانایی😊- نویسنده نادر موسوی 1399-3-11 امروز در میان فیلم های...

More
روزنوشت♥️

1399-2-11- قرار شد به همه ی بچه ها بسته های...

More
نقل و نبات ها…

نقل و نبات ها- نوشته بانو مژگان نظری 1398-3-3- در...

More
خانه ی دوست

نرگس در مدرسه ی دولتی درس می خواند و امسال...

More
Nader Musavi
بلای نولدار 😍

  1398-1-8- روستای طالب آباد شهریور 1386 با دوستم رضا...

More
farhang school
کاغذ جادویی کوچک سودمند

کاغذ جادویی کوچک سودمند- نویسنده نجممه یعقوبی (ناظم پیشین مدرسه)-...

More
یاد نوشته ای از تابستان 23 مرداد 1396

دلم رفتن می خواهد، نمی دانم کجا اما می خواهم...

More
یادگارها

یادگارها- کتابخانه دبستان-12-4-1396 دیروز رفتم کتابخانه که دیدم بانو عطایی...

More
آموزش پنهان نوشتن و اندیشیدن

بچه ها در مدرسه بیشتر وقت ها به آموزش مستقیم...

More
لبخند لب را زیباتر می کند…

شکیلا عبیدی دانش آموز کلاس اول دبستان فرهنگ. نوشته های...

More
روزنوشت
دفتر زندگی

دفتر زندگی- نویسنده نادر موسوی 15 شهریور ماه 1392 چند...

More