دانش آموزان مدرسه فرهنگ

مادر

روز مادر و نقاشی کشیدن برای مادران دی ماه ۱۴۰۱

More
جشن یلدا – 1401

جشن یلدا در مدرسه فرهنگ آذر ماه 1401

More
نقاشی-نقاشی

 زنگ نقاشی در مدرسه فرهنگ آذر ماه 1401

More
ورزش و صبحانه

ورزش و صبحانه آذر ماه 1401

More
تدریس درس اَ و َ

تدریس درس اَ و  َ و خوردن اَنار آذر ماه 1401

More
کتاب آمد

تحویل کتاب های درسی سال تحصیلی جدید آبان ماه 1401

More
تغذیه سالم

آموزش تغذیه سالم آبان ماه 1401

More
farhang school
نمایش انیمیشن در کتابخانه مدرسه فرهنگ

نمایش انیمیشن در کتابخانه مدرسه فرهنگ خرداد ماه 1401

More
our students
نازنین

نازنین- نویسنده نادر موسوی- 21 خرداد ماه 1401 داخل دفتر...

More
کلاس اولی ها
جشن الفبای کلاس اولی های مدرسه فرهنگ

جشن الفبای کلاس اولی های مدرسه فرهنگ جشن با سواد...

More
first Grader students
جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده حبیبه اکبری (ناظم مدرسه)- 26 اردیبهشت ماه...

More
farhang school
لعل بدخشان

لعل بدخشان- نویسنده نادر موسوی- دوم اردیبهشت1401 از پل می...

More
farhang school
قرمز و زرد و قهوه ای

قرمز و زرد و قهوه ای- نویسنده نادر موسوی- 10...

More
nader musavi
کتابخانه مدرسه

کتابخانه مدرسه- نویسنده نادر موسوی- 9 فروردین ماه 1401 یلدا...

More
farhang students
فاطمه دختر کتابخوان مدرسه

فاطمه دختر کتابخوان مدرسه- نویسنده نادر موسوی- 6 فروردین 1401...

More
farhang school
نوروز 1401 در مدرسه فرهنگ

نوروز 1401 خجسته باد جشن نوروزی در مدرسه فرهنگ

More
Alef (A sound in Persian) like Ab (Water), like Aftab (The sun)
آ مثل آب آ مثل آفتاب…

آ مثل آب آ مثل آفتاب... 26 بهمن 1400 این...

More
Zohre Hashemi
کلاس برخط و حضوری پایه اول

کلاس برخط و حضوری پایه اول دی ماه 1400

More
Opening "Savad D" educational program in Farhang School
بازگشایی مرکز آموزشی سواد D (داناک) در مدرسه فرهنگ

بازگشایی مرکز آموزشی سواد D (داناک) در مدرسه فرهنگ کودکان...

More
farhang school
واحد جدید مدرسه ی ما

1400-11-5 واحد جدید دیکته ی کلاس دوم🤗🥰

More