جشن ها

last day of the year
ما بی شماریم! 

ما بی شماریم!               ...

More
"Yalda* Day"
با جوجه ها در آخر پاییز!

با جوجه ها در آخر پاییز! 1393-9-29  سفره ی «روز...

More
Afghan identifier!
افغانی سنج!

افغانی سنج! 1392-12-16- مراسم پختن خَجور برای جشن آخر سال...

More