ثبت نام

farhang school
کچالو!

کچالو!- 21 مرداد 1400 سالها پیش دوستی پرسید شرط نام...

More
یونس جان❤

همین چند روز قبل با مادر و دو خواهرش آمدند...

More
writing
آرزوهاتو بنویس.😊

1399-08-08 وقتی که بچه بودم یکی از آرزوهام داشتن یه...

More
این روزها

1399-6-18- از شنبه نام نویسی سال نو را آغاز کرده...

More
registration
صدای پای مهر❤️

1399-6-10-ساعت هفت صبح دیدم با یک شماره ناشناس چندتا زنگ...

More
ثبت نام
رازمحمد

1398-6-13- دیروز صبح یکی از دوستانم-جناب حامد رحیمی- زنگ زد...

More
سعید

1398-6-2- در کتابخانه نشسته بودم که در باز شد و...

More
امیرمحمد گریز پای❤️

1398-4-4- امروز نزدیک چاشت رفتم دبستان. خوشبختانه کلاسهای تابستانی و...

More
 خواهران دو قلو!

1395-08-04- زهرا و فرشته دو خواهر دوقلویی هستند که به...

More
تلخ و شیرین

1394-7-20 - هدیه ی فایزه چند روز پیش پیرمردی مدرسه...

More
نامه دانش آموزان

هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه با برطرف...

More