تاتر

بانو مهتاب شریفی

1397-9-11- دیدار بانو «مهتاب شریفی» هنرمند نیک اندیش و مربی...

More
theatre
“نیو ژولیت”

1395-11-8- اجرای نمایش "نیو ژولیت" توسط کودکان مهاجر افغانستانی و...

More