ایسنا

امیدوارم صدای کودکان افغانستان شنیده شود-خبرگزاری ایسنا

۱۳۹۹/۲/۱۲- نادر موسوی اظهار امیدواری کرد با انتخاب شدنش به...

More
گزارش ایسنا از خانه کودکان آفتاب در نمایشگاه کتاب

مسئول خانه کودکان افغانستان می‌گوید: هنوز سرزمین افغانستان برای مردم...

More
گفتگوی خبرگزاری ایسنا

گفتگوی خبرگزاری ایسنا با نادر موسوی درباره ی نمایشگاه کتاب...

More