انتشارات تاک

Amu
سایه ی صدا (جلوه های هنری بیدل)

سایه ی صدا (جلوه های هنری شعر بیدل) از دکتر...

More
Amu
اینجا در نقشه نیست

اینجا در نقشه نیست نویسنده عصمت الطاف سال انتشار 1400...

More
محمدحسین محمدی

محمدحسین محمدی نویسنده، ناشر، ویراستار کارشناسی ارشد مدیر تولید تلویزیون...

More
Amu
رود آموی!

رود آموی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-11-روز ادبیات افغانستان و جشن...

More