ادبیات داستانی افغانستان

زمستان

زمستان، سیدضیا قاسمی/ چاپ اول زمستان 1398   بخشی از...

More
داستان کوتاه در افغانستان

داستان کوتاه در افغانستان، محمدحسین محمدی چاپ نخست: زمستان 1398،...

More
زمین

زمین (مجموعه داستان)، قدیر حبیب/ چاپ اول زمستان 1397 زمین...

More
برگ ها دیگر نفس نمی کشند

برگ ها دیگر نفس نمی کشند، عبدالقادر مرادی/ چاپ اول...

More
چهارشنبه ی آخر

چهارشنبه ی آخر (مجموعه داستان)، تقی واحدی/ چاپ اول زمستان...

More
چشم های سیاه بهار

چشم های سیاه بهار (مجموعه داستان)، عبدالقادر مرادی/ چاپ اول...

More
در انتظار ابابیل

در انتظار ابابیل (مجموعه داستان)، حسین فخری/ چاپ اول زمستان...

More
دستمال خامک دوزی

دستمال خامک دوزی (مجموعه داستان)، ریحانه بیانی/ چاپ اول زمستان...

More
دختر شالی های سبز

دختر شالی های سبز (مجموعه داستان)، عبدالقادر مرادی/ چاپ اول...

More
پس از مرگ عیسی

پس از مرگ عیسی (مجموعه داستان)، رسول کیمیا/ چاپ اول...

More
زمهریر

زمهریر، قدیر حبیب - چاپ اول زمستان 1397 بخشی از...

More
گم

گم (مجموعه داستان)، مریم محبوب/ چاپ اول 1397 بخشی از...

More
گرگ ها و دهکده

گرگ ها و دهکده (مجموعه داستان)، حسین فخری/ چاپ اول...

More
بادیگارد

بادیگارد (مجموعه داستان)، حبیب صادقی/ چاپ اول زمستان 1397 بخشی...

More
اقلیما

اقلیما، حمیرا قادری/ چاپ اول زمستان 1397   بخشی از...

More
خانه ی دلگیر

خانه ی دلگیر (مجموعه داستان)، مریم محبوب/ چاپ اول 1397...

More
مرگ مفاجات

مرگ مفاجات (مجموعه داستان)، جواد خاوری/ چاپ نخست زمستان 1397...

More
اهل قصور

اهل قصور- حسین فخری، چاپ نخست زمستان 1397    ...

More
تا دم صبح

تا دم صبح، محمدشفیق نامدار محمدشفیق نامدار، بنیان‌گذار خانه داستان...

More
تلیسه

تلیسه، حمیرا قادری/ چاپ اول زمستان 1397     بخشی...

More