آموزش کودکان مهاجر

our students
نازنین

نازنین- نویسنده نادر موسوی- 21 خرداد ماه 1401 داخل دفتر...

More
nader musavi
کتابخانه مدرسه

کتابخانه مدرسه- نویسنده نادر موسوی- 9 فروردین ماه 1401 یلدا...

More
farhang school
ویژه‌نامه‌ی طلیعه با موضوع «تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی»

ویژه‌نامه‌ی طلیعه با موضوع «تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی» فرهنگ، امید و...

More
Alef (A sound in Persian) like Ab (Water), like Aftab (The sun)
آ مثل آب آ مثل آفتاب…

آ مثل آب آ مثل آفتاب... 26 بهمن 1400 این...

More
Zohre Hashemi
کلاس برخط و حضوری پایه اول

کلاس برخط و حضوری پایه اول دی ماه 1400

More
Miss hasani
کلاس های برخط و حضوری پایه اول

کلاس های برخط و حضوری پایه اول دی ماه 1400

More
farhang school
بازگشایی مرکز آموزشی سواد دی در مدرسه فرهنگ

بازگشایی مرکز آموزشی سواد دی در مدرسه فرهنگ در این...

More
Opening "Savad D" educational program in Farhang School
بازگشایی مرکز آموزشی سواد D (داناک) در مدرسه فرهنگ

بازگشایی مرکز آموزشی سواد D (داناک) در مدرسه فرهنگ کودکان...

More
farhang school
واحد جدید مدرسه ی ما

1400-11-5 واحد جدید دیکته ی کلاس دوم🤗🥰

More
farhang school
این روزها

  این روزها- نوشته افسانه اسماعیلی- 12 دی ماه 1400...

More
first grader students
کلاس اولی های امسال مدرسه فرهنگ

کلاس اولی های امسال مدرسه فرهنگ سال تحصیلی 1401-1400 23...

More
student workshop
کلاس آموزشی عکاسی

کلاس آموزشی عکاسی مدرسه فرهنگ 16 آذر 1400

More
farhang school
شوق نوشتن

شوق نوشتن- نوشته افسانه اسماعیلی- ۸ آذر ۱۴۰۰ خیلی از...

More
School anthem
ترانه مدرسه♥️

ترانه مدرسه♥️🙋- نویسنده نادر موسوی- 6 آذر 1400 شش سال...

More
farhang school
پاها!

1400-8-29  پاها... بانگی از دور مرا می خواند لیک پاهایم...

More
قهرمانان کوچک

قهرمانان کوچک❤️- 19 آبان ماه 1400 محمد طیب کلاس اولی...

More
مصاحبه با نادر موسوی
مستند کابلستان نادر موسوی مدیر مدرسه خودگردان افغانستانی فرهنگ

مستند کابلستان نادر موسوی مدیر مدرسه خودگردان افغانستانی فرهنگ شبکه...

More
farhang school
کلاس اولی های امسال

کلاس اولی های امسال 1400-8-19 امسال سیصد و هفتاد و...

More
Immigrant’s school
مدرسه مهاجرین

مدرسه مهاجرین- نویسنده محبوبه محمدی- 10 آبان ماه 1400 بعد...

More
farhang school
سال تحصیلی جدید 1401-1400

سال تحصیلی جدید 1401-1400 مدرسه فرهنگ

More