آغاز سال تحصیلی

new year
کتاب درسی- مدرسه فرهنگ

کتاب درسی- مدرسه فرهنگ آبان و آذر ماه 1400

More
farhang school
سال تحصیلی جدید 1401-1400

سال تحصیلی جدید 1401-1400 مدرسه فرهنگ

More
مدرسه فرهنگ
خط و نشان😊

مهرماه 1388، حدود یازده سال پیش در واحد دوم مدرسه،...

More
Beginning of Mehr (start of new school year)
 آغاز مهر ما

1396-7-15- دبستان دانش و دوستی دیروز سرانجام دبستان باز شد...

More
new year
آماده سازی دبستان برای سال نو -آموزشی😍😍

1396-6-22- کلاسها و روی حیاط نیاز به موزاییک دارد. همه...

More