کارگاه ها

 تئاتر درمانی

 تئاتر درمانی- نویسنده نادر موسوی- 16-05-1398 کلاسهای آموزشی تئاتر زیر...

More
student workshop
 آموزش تئاتر

1398-5-16  آموزش تئاتر آموزش تئاتر با مربی گری بانو میترا...

More
کارگاه پیشگیری از خشونت
کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی

کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی-...

More
teacher workshop
نشست کارورزی و فیلم بادبادک باز

نشست کارورزی و فیلم بادبادک باز 98-4-20 نشست کارورزی امروز...

More
student workshop
کارگاه داستان نویسی

  کارگاه داستان نویسی با سپاس از جناب حسین نوروزی...

More
teacher workshop
کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی

کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی با تدریس بانو کشاورز مدرس...

More
teacher workshop
کارورزی بانو حسنی

کارورزی بانو حسنی 1398-4-13 دومین جلسه از دوره کارورزی با...

More
 شاهنامه خوانی

                   ...

More
سعدی خوانی

1398-2-2- امروز جناب نوروزی همکار ادیب و ترانه سرای توانای...

More
کتاب و کتابخانه

1397-12-20-چند روز پیش بانو مهتاب شریفی مهمان بچه ها بودند،...

More
کارگاه بلندخوانی

1397-12-2- با دسته بندی و چیدن کتابها و رنگ آمیزی...

More
library
کارگاه مهارت های زندگی

1397-10-27- دومین نشست کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و شناسایی...

More
کارگاه آموزشی داستان نویسی

1397-10-23- کارگاه آموزشی داستان نویسی برای نوجوانان و جناب «حمیدرضا...

More
farhang school
کارگاه بلوغ پسران

کارگاه بلوغ پسران مدرسه فرهنگ دی ماه 1397

More
کلاس پیشگیری از حوادث و بلایای طبیعی

بلا 1397-10-5- کلاس پیشگیری از حوادث و بلایای طبیعی امروز...

More
workshop
کارگاه آموزشی دوران بلوغ برای پسران

1397-10-3- شوربختانه با نگر به بی سوادی بیشتر پدر و...

More
Niko Institution
روز نیکو!

روز نیکو! 1392-9-27 موسسه ی نیکو - کلاس درس «نیازهای...

More
farhang students
نمایشگاه نقاشی

نمایشگاهی از نقاشی های بچه های مدرسه ی فرهنگ و...

More
teacher workshop
کارگاه آموزشی آواورزی و بلند خوانی

1397-9-15- امروز از بامدادان تا شامگاهان در کارگاه آموزشی آواورزی...

More
بانو مهتاب شریفی

1397-9-11- دیدار بانو «مهتاب شریفی» هنرمند نیک اندیش و مربی...

More