کارگاه آموزگاران

تئوری انتخاب در آموزش

1398-8-9- دیروز کارگاه آموزشی «معلمی مؤثر» زیر نظر استاد سنگانیان...

More
برابری آموزشی

1398-5-17- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «برابری آموزشی با تاکید...

More
کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی

1398-4-27- امروز کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و...

More
کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

1397-10-27- دومین نشست کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و شناسایی...

More
کارگاه آموزشی آواورزی و بلند خوانی

1397-9-15-امروز از بامدادان تا شامگاهان در کارگاه آموزشی آواورزی و...

More
عروسک سازی و کارگردانی.😍

1396-12-11- روز دوم کارگاه "نمایش برای کودکان" و عروسک هایی...

More
“هولاکویی خوانی”

1396-11-19- دیروز و پس از چند روز فروهش(تعطیلی) از برای...

More
کارگاه «مدیریت مالی در سمن ها»

استاد درس: سعید اسلامی بیدگلی و محمدرضا معادی خواه دانشگاه...

More
کلاس آموزشی ارزشیابی کیفی توصیفی

  امروز 15-6-1396- کلاس آموزشی ارزشیابی کیفی توصیفی بانو "لطفی"...

More
آموزش و آموزش و آموزش

1396-5-12 - نشست ششم و پایانی کارگاه آموزش ریاضی امروز...

More
کارگاه آموزشی دوره های تربیت معلم

نخستین کارگاه آموزشی دوره های تربیت معلم با عنوان زندگی...

More
بازخواست

1396-12-20- امروز یک سر رفتم دبستان. بانو محبوبه" آموزگار کلاس...

More
واژه های دوستی

1396-3-29- مجموعه آموزشی داستان نویسی - امروز رفتم "بنیاد شعر...

More
رنج جان در نبود دانش!

با جناب دکتر سعید بیگدلی- اقتصاددان و استاد دانشگاه- پنج...

More
به پیش!

امروز جلسه ی سوم کلاس تربیت معلم آقای دکتر یعقوبی...

More
روز «نیکو» و یاد ایام

  1392-11-9 - فرهنگسرای ولاء شهر ری- تهران امروز سمینار...

More
قندپارسی!

واحد یک مدرسه -22-5-1392- دوره ی تربیت معلم امروز کلاس...

More
نیک و نیکو!

سال تحصیلی 90-91 دیروز رییس موسسه ی نیکو (NICCO) که...

More