کارگاه آموزگاران

کارگاه کتابخوانی همکاران مدرسه فرهنگ

کارگاه کتابخوانی همکاران مدرسه فرهنگ فلسفه ای برای زندگی رواقی...

More
رؤیای آموزشی شما چیست؟

رؤیای آموزشی شما چیست؟ کارگاه معلم مؤثر برگرفته از تئوری...

More
فلسلفه برای بچه ها

1399-6-27 هرچند کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دارد اما امروز دانستم...

More
teacher workshop
کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان

کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان- نویسنده نادر...

More
Ms. Lotfi
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی- نویسنده نادر موسوی- 24-06-1399 ششمین جلسه کارگاه آموزش...

More
کارگاه معلم مؤثر

کارگاه معلم مؤثر برگرفته از تئوری انتخاب ویلیام گلسر مهندس...

More
تئوری انتخاب در آموزش

تئوری انتخاب در آموزش- نویسنده نادر موسوی- 09-08-1398 دیروز کارگاه...

More
برابری آموزشی

1398-5-17- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «برابری آموزشی با تاکید...

More
کارگاه پیشگیری از خشونت
کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی

کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی-...

More
کارگاه بلندخوانی

1397-12-2- با دسته بندی و چیدن کتابها و رنگ آمیزی...

More
library
کارگاه مهارت های زندگی

1397-10-27- دومین نشست کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و شناسایی...

More
کارگاه آموزشی داستان نویسی

1397-10-23- کارگاه آموزشی داستان نویسی برای نوجوانان و جناب «حمیدرضا...

More
Niko Institution
روز نیکو!

روز نیکو! 1392-9-27 موسسه ی نیکو - کلاس درس «نیازهای...

More
teacher workshop
کارگاه آموزشی آواورزی و بلند خوانی

1397-9-15- امروز از بامدادان تا شامگاهان در کارگاه آموزشی آواورزی...

More
عروسک سازی و کارگردانی.😍

1396-12-11- روز دوم کارگاه "نمایش برای کودکان" و عروسک هایی...

More
کارگاه نمایش برای کودکان

همراه با استاد فلاح پور و صورتکی که برای نمایش...

More
teacher workshop
“هولاکویی خوانی”

1396-11-19- دیروز و پس از چند روز فروهش(تعطیلی) از برای...

More
کارگاه «مدیریت مالی در سمن ها»

استاد درس: سعید اسلامی بیدگلی و محمدرضا معادی خواه دانشگاه...

More
نشست ششم و پایانی از کارگاه آموزش ریاضی

پنج شنبه 12-5-1396-دوره ی آموزش ریاضی با تدریس بسیار خوب...

More
آموزش و آموزش و آموزش

1396-5-12 - نشست ششم و پایانی کارگاه آموزش ریاضی امروز...

More