کارگاه آموزگاران

کارگاه روش های تدریس دوره ابتدایی

کارگاه روش های تدریس دوره ابتدایی مهر تا آذر ماه...

More
کارگاه آموزشی خیاطی مقدماتی – پیشرفته

کارگاه آموزشی خیاطی مقدماتی - پیشرفته در مدرسه فرهنگ آذر...

More
photography class
کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل

کارگاه آموزشی عکاسی با موبایل مدرسه فرهنگ 8 فروردین ماه...

More
teacher workshop
پنجشنبه های فرهنگ

+ پنجشنبه های فرهنگ- نویسنده نادر موسوی- 12 اسفند ماه...

More
کارگاه کتابخوانی همکاران مدرسه فرهنگ

کارگاه کتابخوانی همکاران مدرسه فرهنگ فلسفه ای برای زندگی رواقی...

More
فلسلفه برای بچه ها

1399-6-27 هرچند کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دارد اما امروز دانستم...

More
teacher workshop
کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان

کارگاه پیشگیری و شناخت آسیب های اسکلتی کودکان- نویسنده نادر...

More
Ms. Lotfi
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی- نویسنده نادر موسوی- 24-06-1399 ششمین جلسه کارگاه آموزش...

More
نشست آموزگاران

1398-8-9- نشست امروز با موضوع روابط دانش آموز و آموزگار،...

More
teacher workshop
نشست کارورزی

نشست کارورزی 1398-6-7  نشست کارورزی امروز با تدریس بانو کشاورز،...

More
teacher workshop
 نشست کارورزی با جناب «جانب الهی»

 نشست کارورزی با جناب «جانب الهی» 31 مرداد ماه 1398...

More
farhang school
کارگاه بلندخوانی درکتابخانه ی دبستان

کارگاه بلندخوانی درکتابخانه ی دبستان- نوشته بانو یعقوبی- 28  مرداد...

More
برابری آموزشی

1398-5-17- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «برابری آموزشی با تاکید...

More
کارگاه پیشگیری از خشونت
کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی

کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی-...

More
teacher workshop
نشست کارورزی و فیلم بادبادک باز

نشست کارورزی و فیلم بادبادک باز 98-4-20 نشست کارورزی امروز...

More
teacher workshop
کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی

کارگاه آموزشی روش تدریس ریاضی با تدریس بانو کشاورز مدرس...

More
teacher workshop
کارورزی بانو حسنی

کارورزی بانو حسنی 1398-4-13 دومین جلسه از دوره کارورزی با...

More
کارگاه بلندخوانی

1397-12-2- با دسته بندی و چیدن کتابها و رنگ آمیزی...

More
library
کارگاه مهارت های زندگی

1397-10-27- دومین نشست کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و شناسایی...

More
کارگاه آموزشی داستان نویسی

1397-10-23- کارگاه آموزشی داستان نویسی برای نوجوانان و جناب «حمیدرضا...

More