کارگاه ها

مورچه های نازنین😍🤗🐜🐜

  1398-11-19- روزهای شنبه کلاس تأتر برگزار می شود. چند...

More
تاتر درمانی

1398-9-16- دیروز نخستین جلسه کارگاه آموزشی تاتر، زیر نظر جناب...

More
تئوری انتخاب در آموزش

1398-8-9- دیروز کارگاه آموزشی «معلمی مؤثر» زیر نظر استاد سنگانیان...

More
پروانه زرین♥️

    1398-6-7- علیرضا از هنرجویان کلاس نویسندگی مدرسه است....

More
برابری آموزشی

1398-5-17- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «برابری آموزشی با تاکید...

More
کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و خود مراقبتی

1398-4-27- امروز کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان و...

More
کارگاه داستان نویسی

1398-4-10-نخستین جلسه کارگاه آموزش داستان نویسی برای بچه ها امروز...

More
شاهنامه خوانی

1398-4-9- نخستین نشست آموزش شاهنامه خوانی همراه با آموزش نقاشی....

More
کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

1397-10-27- دومین نشست کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و شناسایی...

More
کارگاه دوران بلوغ

  1397-10-18- کارگاه سه روزه دوران بلوغ با مربی گری...

More
جشن یلدای بچه های داستان نویسی

1397-10-6- جشن یلدای بچه های داستان نویسی با بانو «مژگان...

More
بلا

  1397-10-5-کلاس پیشگیری از حوادث و بلایای طبیعی امروز با...

More
کارگاه آموزشی دوران بلوغ برای پسران

  1397-10-3- شوربختانه با نگر به بی سوادی بیشتر پدر...

More
کارگاه آموزشی آواورزی و بلند خوانی

1397-9-15-امروز از بامدادان تا شامگاهان در کارگاه آموزشی آواورزی و...

More
عروسک سازی و کارگردانی.😍

1396-12-11- روز دوم کارگاه "نمایش برای کودکان" و عروسک هایی...

More
“هولاکویی خوانی”

1396-11-19- دیروز و پس از چند روز فروهش(تعطیلی) از برای...

More
رنگین کمان دوستی

1396-10-28- کارگاه نقاشی امروز هرچند نبودم و از هشت و...

More
کارگاه «مدیریت مالی در سمن ها»

استاد درس: سعید اسلامی بیدگلی و محمدرضا معادی خواه دانشگاه...

More
کارگاه کتابخوانی و نقاشی

1396-8-24- برگزاری کارگاه کتابخوانی و نقاشی خلاقانه توسط گروه "نردبان"...

More
نشست کتابخوانی

1396-8-22- نشست کتابخوانی و آشنایی با نویسندگان به مناسبت هفته...

More