آموزگاران

دکتر ابراهیم جعفری

دکتر ابراهیم جعفری دکترای زمین شناسی از دانشگاه تربیت مدرس...

More
فرم ثبت نام

فرم ثبت نام   نمی دونم چرا هیچ وقت ادم...

More
قصه ای برای گفتن

قصه ای برای گفتن این روز ها که در دبستان...

More
farhang school
واپسین روز بهار، روز بی پناهان

واپسین روز بهار، روز بی پناهان 1399-3-31- آمدم کتابخانه برای...

More
نقل و نبات ها…

نقل و نبات ها- نوشته بانو مژگان نظری 1398-3-3- در...

More
رد پای سبز…

رد پای سبز... دو سالی میشود که جناب موسوی ایده...

More
کتاب
کتاب داستان خودم

کتاب داستان خودم- فاطمه حسینی (آموزگار مدرسه فرهنگ) اسفند ماه...

More
جشن تشناب
آرامگاه

آرامگاه- رقیه حسنی، آموزگار مدرسه فرهنگ اسفند 97 در یک...

More
روز معلم
جشن عاطفه ها

تاریخ: 24-12-1397 جشن عاطفه ها- آرزو جعفری، آموزگار مدرسه فرهنگ...

More
مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی داستان بانو محبوبه محمدی- بهمن-1397 دوست جدیدی وارد...

More
رنگ امیزی مدرسه
آمادگی برای مهر

آمادگی برای مهر- شهریور 1397 (محبوبه محمدی، آموزگار مدرسه فرهنگ)...

More
رویاهای بر آب رفته

رویاهای بر آب رفته- نویسنده بانو محمدی     به...

More
من معلم مکتب خودگردانم

  من معلم مکتب خودگردانم که پس از ورود به...

More