نقاشی ها

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام   نمی دونم چرا هیچ وقت ادم...

More
این روزها

1399-6-18- از شنبه نام نویسی سال نو را آغاز کرده...

More
نمایشگاه نقاشی بچه ها

1397-10-5- نمایشگاه نقاشی بچه ها تا پایان روز آدینه هفتم...

More
ملق بچه های مدرسه با سفیر 😍😅

دیروز روز گشایش نمایشگاه بود. شماری از بچه ها با...

More
painting
آزیتای دردانه

  آزیتای دردانه❤️- نویسنده نادر موسوی- 3 خرداد ماه 1400...

More
painting
گربه خانگی

  گربه خانگی- نویسنده نادر موسوی- 24 اسفند 1396 نام...

More
On a classroom wall
 زندگی رویایی 😀

1396-6-23- دیوار یکی از کلاسها امروز یک سر رفتم مدرسه....

More
هویج و روح!

1395-08-10- ابوذر امروز آمد کلاس اول ثبت نام کرد. به...

More