قصه‌های ما

هار و پوپوی خانه ی کودکان!

91-12-27 از امروز مکتب ها تعطیل شده است. صبح رفتم...

More
مدرسه دختران- صنف دوم

امروز 5 حوت(اسفند) چند وقتی فرصت نکرده بودم بروم مدرسه...

More
آی «زیر زمینِ» من…

  از سال 1383تا 1390 از همین زیر زمین «چوقور»...

More
مدرسه ما

در طول مدتی که مدرسه ما در این خانه بود...

More
سالهای سخت و خاکستری

*****عکس دی ماه 1386- بچه های کلاس اول و خانم...

More
راه و رسم از میدان بدر کردن دیگران

روزهای اول که خانه را گرفتم به پیرمرد صاحب خانه-...

More
زمستان 1386

زمستان 1386- دانش آموزان کلاس اول ابتدایی. سال 86 و...

More
تابستان 1385- واحد یک مدرسه

در و دیوارهای کلاس ها و حیاط مدرسه سیاه و...

More
آموزگار

  1379-2-12- جشن روز معلم سال نخست کارم در مدرسه...

More