قصه‌های ما

دستهای ما مهربان باهم😍

هفته ی پیش بانو «روحانی» به همراه مادر ارجمندشان آمدند...

More
بیا که بریم به مزار ملا مامدجان

  گاهی با خودم میگوم اگر مدرسه نباشد چیکار کنم؟...

More
شال گردن

امروز که رفتم دبستان اسما بانو این شال گردن را...

More
دیوار چین

    1398-12-24- امروز کاشت نرده های روی دیوار پایان...

More
زنگوله

  1398-12-21- نزدیکی های چاشت رفتیم مدرسه تا خرماها را...

More
باز آمد

1398-10-7- بازگشایی مدرسه پس از نزدیک سه هفته. دلتنگی را...

More
زنگ آخر ♥️

  1398-9-12 چند سال پیش در کتابی خوانده بودم که...

More
یار مهربان

1398-7-21- امروز خوشبختانه پس از دوندگی فراوان کتابهای چند مدرسه...

More
سعید

1398-6-2- در کتابخانه نشسته بودم که در باز شد و...

More
دین محمد

  1398-4-23- نزدیک این دبیرستان که رسیدم دیدم چهره ی...

More
فارسی خَمَلی

1398-6-3- پس از چندی امروز رفتم مدرسه، کلاسهای جهشی و...

More
محمد

1398-3-28- یادم است روز نخست که برای ثبت نام آمده...

More
زمستان ۱۳۹۱- بچه های اسفندی کابل

1398-3-22-بچه هایی که شادی و رویاهای کودکانه شان در میان...

More
نیلوفر

1398-3-4- اینها بچه های کلاس اولی هستند که چون دیر...

More
نوشته بانو نظری

  1398-3-3- در طول تمام سال هایی که در مدرسه...

More
خانه ی امید

1398-2-31- از پل پایین آمده و پیچیدم به خیابان دبستان...

More
دلخوشی ها

1398-2-30- این ها نوشته های دختران کلاس اولی است که...

More