دانش‌آموزان گذشته

سعید

1398-6-2- در کتابخانه نشسته بودم که در باز شد و...

More
روز خوب

1397-9-25- پریروز یک روز خوب بود، مانند بیشتر روزهای دیگر....

More
our students
دانش آموزان سال های دور

  دانش آموزان سال های دور- نویسنده نادر موسوی- 9...

More
گلی

  برای دیدن فیلم کلیک کنید

More
بی پناهی

بی پناهی- نویسنده نادر موسوی 1396-7-1- الیاس  الیاس از کلاس...

More
مدرسه فرهنگ
نماد خواستن و توانستن

1396-5-16 - شهربانو در این سالیان دراز دانش آموزان بسیاری...

More
شاگرد دیروز و همکار خوب امروز

1396-4-14- شیرینی پیروزی نام این بانوی ارجمند و گرامی مریم...

More
Morsal letter
گم شده درمیان آتش و دود

گم شده درمیان آتش و دود- نویسنده نادر موسوی 1396-3-11...

More
دایناسور!

1395-9-7-"اسما" دانش آموز کلاس اول است. او نوشتن نامش را...

More
The school of love
مدرسه ی مهر

  مدرسه ی مهر- نویسنده نادر موسوی 1395-5-24 – کتابخانه...

More
Mursal teacher's day
تاوان بی پایان…

مرسل(نفر اول سمت چپ) به همراه آموزگاران و همکلاسی هایش...

More
seventh and eighth grade students
سرها!

  سرها...- نویسنده نادر موسوی فروردین 1394- با بچه های...

More
Seventh grade
کلاس درس تفکر و سبک زندگی

کلاس درس تفکر و سبک زندگی بچه های کلاس هفتم-...

More
نامه دانش آموزان

هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه با برطرف...

More