کتاب

Watandar
وطن دار

 وطن دار ❤️- نویسنده نادر موسوی- 29 آذر 1400 روز...

More
کتاب درسی

چهل سال است که کودکان افغان در جنگ متولد می...

More
بگذارید مردم شاد و خوشحال باشند

بگذارید مردم شاد و خوشحال باشند. «علی محمدی، دانش آموز...

More
Janestan, Kabulestan
«جانستان، کابلستان»

«جانستان، کابلستان»- نویسنده نادر موسوی- اول اردیبهشت 1399 کتاب «جانستان،...

More
رمان طلسمات

1398-8-24 بازخوانی و نقد رمان طلسمات و نگاهی به کارنامه...

More
کتاب ها
یار مهربان

یار مهربان- نویسنده نادر موسوی 1398-7-21 امروز خوشبختانه پس از...

More
بوی کتاب نو

بوی کتاب نو کتاب های درسی به دست دانش آموزان...

More
Reading book
ستاره؛ یک کتاب خوب

ستاره؛ یک کتاب خوب- نویسنده نادر موسوی 1397-10-28 به سفارش...

More
معرفی کتابخانه فرهنگ در سایت با من بخوان

موقعیت مکانی: بزرگراه نواب، میدان نه دی یا حق شناس، خروجی...

More
کیدتاکس

مصاحبه با کیدتاکس معرفی کتابهای کودک افغانستان به کودکان ایران

More
Instructional Package of Creative Writing
واژه های دوستی

واژه های دوستی- نویسنده نادر موسوی 1396-3-29- مجموعه آموزشی داستان...

More
student-book-reading
شهناز دختر کتابخوان

1396-1-14- کتابخانه آموزشگاه شهناز کلاس هفتم است و امسال به...

More
book city
شهر کتاب

شهر کتاب- نویسنده نادر موسوی 1395.07.14 در چاپخانه کتابهای درسی...

More
یاد یار مهربان آید همی…

1394-10-28 - سیزدهمین نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان، برج میلاد...

More
Tutu Chan, the Girl Beyond the Window
ترانه ی زندگی

ترانه ی زندگی- نویسنده نادر موسوی- 24 آذر 1394 «توتوچان،...

More
Nader Musavi
شانزدهمین گُل!

شانزدهمین گُل!- نویسنده نادر موسوی 1394-7-8 - کتابهای سال جدید-...

More
books
کتاب «بابا لنگ دراز»

کتاب «بابا لنگ دراز»- نویسنده نادر موسوی 1394-6-6 کتابی که...

More
نامه ای به طالبان
مقدمه کتاب «نامه ای به طالبان»

مقدمه کتاب «نامه ای به طالبان»   طی پانزده سالی...

More
book
deterritorialized youth

مطالعه ی مرکز مطالعات پناهندگان دانشگاه آکسفورد در مورد مهاجرین...

More
طرح تالیف کتاب مدارس خودگردان

پس از همکاری در پروژه ی تحقیقاتی دکتر هما هودفر...

More