نامه ی دانش آموزان

farhang school
واپسین روز بهار، روز بی پناهان

1399-3-31- آمدم کتابخانه برای نوشتن درخواست کتابهای درسی سال آموزشی...

More
story writing class
پنجشنبه نارنجی

پنجشنبه 98/11/17 از برگه ی بانو مشتاق یک پنج شنبه...

More
شب بچه ها😍

1398-11-6 دیشب، «شب تجربه های نوشتن خلاق» برای بچه ها...

More
farhang school
خنده های شاد

خنده های شاد 4 دی ماه 1398 برای خواندن بیشتر...

More
farhang school
خنده های شاد

1398-10-4- نزدیک دو هفته است که مدرسه از برای آلودگی...

More
فریبا ♥️

1398-3-14- این نامه ی کوتاه و پر از مهر، دو...

More
دلخوشی ها

1398-2-30- این ها نوشته های دختران کلاس اولی است که...

More
letter- student- love
نامه ی مریم

  1398-2-11- در ایران از فردا هفته ی معلم آغاز...

More
ستاره های گم شده

1397-10-7- یکی از تابلوهای پشت سرم از «ستاره»ست. دانش آموز...

More
نامه

1397-10-18- درمانده در کتابخانه ی مدرسه نشسته بودم که ناظم...

More
letter khadije
نامه😍

1397-7-23- زنگ تفریح و شادی بچه ها با دوستی ارجمند...

More
letter-student
به تو نامه می نویسم…

امروز یک سر رفتم کتابخانه دبستان. در یکی از اتاق...

More
بازخواست😟

1396-12-20- امروز یک سر رفتم دبستان. بانو محبوبه" آموزگار کلاس...

More
مدرسه ای کوچک با آرزوهای بزرگ😍

چند روز پیش بین کاغذها می گشتم که چشمم به...

More
بی پناهی

بی پناهی- نویسنده نادر موسوی 1396-7-1- الیاس  الیاس از کلاس...

More
یادگارها

1396-4-12- کتابخانه دبستان دیروز رفتم کتابخانه که دیدم بانو عطایی...

More
letter
فاصله ی کوتاه!

1396-1-17- نامه ای به مادر یکی از برنامه هایی که...

More
letter
نامه دانش‌آموز مهاجر به وزیر معارف افغانستان

نامه دانش‌آموز مهاجر به وزیر معارف افغانستان- 24 اردیبهشت 1395...

More
تلخ و شیرین (نامه ی فائزه)

تلخ و شیرین 1394-7-20 - نامه ی فائزه وقت ثبت...

More
gole sorkh magazine
پرواز

پرواز- نویسنده نادر موسوی 1393-11-12 نامه های مسابقه ی دستهای...

More