روزنوشت ها

farhang school
واپسین روز بهار، روز بی پناهان

1399-3-31- آمدم کتابخانه برای نوشتن درخواست کتابهای درسی سال آموزشی...

More
دوباره مهر😍

1398-2-27- دیروز پس از نزدیک سه ماه شماری از بچه...

More
روزنوشت♥️

1399-2-11- قرار شد به همه ی بچه ها بسته های...

More
وطن دوم من اینجاست

از برگه ی بانو کرماجانی آموزگار مهربانمان من از بچه...

More
corona
نامه ای به کرونا

1399-1-15- با وجود بسته شدن مدرسه و کلاسها اما خوشبختانه...

More
خانه ی دوست

نرگس در مدرسه ی دولتی درس می خواند و امسال...

More
letter khadije
نامه😍

1397-7-23- زنگ تفریح و شادی بچه ها با دوستی ارجمند...

More
ابرهای رنگی

1397-6-11- مهدیه و محدثه امروز آمده بودند نام نویسی. محدثه...

More
نقاشی زهرا

1397-3-23-رفتم دبستان، بچه ها می آمدند برای گرفتن کارنامه. زهرا...

More
جانکان و ماهکان😍

1396-12-8-دست نوشته های دختران کلاس یکمی. پرسیدم کی بلد است...

More
میلاد و برگه ی یادگاری اش

1396-9-13- بی هدف، بی تفاوت، بی آرزو می روم در...

More
یاد نوشته ای از تابستان 23 مرداد 1396

دلم رفتن می خواهد، نمی دانم کجا اما می خواهم...

More
غرفه ماهنامه کودکان آفتاب

"از طرف تمامی یزدی ها به کودکان افغانستان درود می...

More
دوستی زیباست

1396-8-11- نوشته شیما مشتاق، کودک ایرانی برای کودکان افغانستان.😍

More
نمایشگاه مطبوعات، غرفه ماهنامه کودکان آفتاب

سلام، من ایرانی هستم و خوشحالم که کشور ما رو...

More
بی پناهی

بی پناهی- نویسنده نادر موسوی 1396-7-1- الیاس  الیاس از کلاس...

More
On a classroom wall
 زندگی رویایی 😀

1396-6-23- دیوار یکی از کلاسها امروز یک سر رفتم مدرسه....

More
یادگارها

1396-4-12- کتابخانه دبستان دیروز رفتم کتابخانه که دیدم بانو عطایی...

More
painting
نقاشی مدرسه

امروز بین برگه های سالهای گذشته این برگه نقاشی را...

More
آموزش پنهان نوشتن و اندیشیدن

بچه ها در مدرسه بیشتر وقت ها به آموزش مستقیم...

More