برگه آرزوها

Wishing Peace
برگه ی آرزوها….

برگه ی آرزوها- نویسنده مژگان نظری (معاون اجرایی مدرسه فرهنگ)...

More
writing
آرزوهاتو بنویس.😊

1399-08-08 وقتی که بچه بودم یکی از آرزوهام داشتن یه...

More
wish paper
برگه آرزوی «زهره محمدی»

برگه آرزوی «زهره محمدی» «من آرزو دارم خیلی زود مدرسه...

More
wish paper
برگه آرزوی «کلثوم مافی»

برگه آرزوی «کلثوم مافی» پایه دوم ابتدایی «من آرزو دارم...

More
فرم ثبت نام

فرم ثبت نام   نمی دونم چرا هیچ وقت ادم...

More
wish paper
برگه آرزوی «سهیلا نوروزی»

برگه آرزوی «سهیلا نوروزی» پایه دهم 1399.07.12 «انسان در هر...

More
wish paper
برگه آرزوی «زهرا امیری»

برگه آرزوی «زهرا امیری» پایه چهارم 1399.07.07 «من همیشه و...

More
wish paper
برگه آرزوی «احسان هاشمی» پایه هشتم

برگه آرزوی «احسان هاشمی» پایه هشتم 99.07.05 «دسترسی به سرعت...

More
wish paper
برگه آرزوی «رحمت ا…» پایه دوم

برگه آرزوی «رحمت ا...» پایه دوم «من آرزو دارم با...

More
wish paper
برگه آرزوی «زهرا»

برگه آرزوی «زهرا» 1399.07.02

More
برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم

برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم 99.06.20 «من در...

More
این روزها

1399-6-18- از شنبه نام نویسی سال نو را آغاز کرده...

More
farhang school
واپسین روز بهار، روز بی پناهان

واپسین روز بهار، روز بی پناهان 1399-3-31- آمدم کتابخانه برای...

More
wish paper
برگه آرزوی «محمدالیاس بارکزای» پایه هفتم

  برگه آرزوی «محمدالیاس بارکزای» پایه هفتم 98.07.09 «من محمدالیاس...

More
برگه آرزوها

  سال تحصیلی 98-1397 دانش آموزان هنگام ثبت نام آرزوهای...

More
wish paper
برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم

  برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم 97.06.25 «آرزو دارم که...

More
برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم

  برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم 1397.06.04 «من دوست دارم...

More
برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم

برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم 1397.06.04 «من آرزو دارم...

More
سجاد امیری، کلاس سوم

1397-5-25- یکی در آرزوی نجات دادن جان مردم است و...

More
تلخ و شیرین

1394-7-20 - هدیه ی فایزه چند روز پیش پیرمردی مدرسه...

More