داوخواهان

مهندس محمدحسن سنگانیان

مهندس محمدحسن سنگانیان عضو هیئت علمی موسسه بین المللی ویلیام...

More
علی منصوری

علی منصوری نمایشنامه نویس، کارگردان و مترجم فارغ التحصیل از...

More
سهیلا قاضی

سهیلا قاضی دانش آموخته‌ی مدیریت تبلیغات تجاری همکار داوطلب در...

More
شکوفه رضایی

شکوفه رضایی ماما آموزگار پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ

More
محمد آریاسیرت

محمد آریاسیرت استاد زبان انگلیسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی...

More
روشنا جهانگیرفام

کارشناس زبان انگلیسی، روزنامه نگار، مربی و فعال در حوزه...

More
volunteer teacher
همکار پیشین بانو روشنا جهانگیرفام

سپاس از بانو روشنا همکار ارجمند سال‌های پیش که در...

More