داستان

مینا در برف

  مینا در برف- نیلاب موج سلام (مجموعه ی سه...

More
مرد یخ زده

  مرد یخ زده (مجموعه داستان) ببرک ارغند- چاپ اول...

More
ماه و ماهی

ماه و ماهی نویسنده: محمدحسین محمدی، تصویرگر: احلام فائز چاپ...

More
زمستان

زمستان، سیدضیا قاسمی/ چاپ اول زمستان 1398   بخشی از...

More
جوالی سرخه

جوالی سرخه (مجموعه داستان) حسن قسیم- چاپ اول بهار 1399...

More
مرا قومندان صدا نکنید

مرا قومندان صدا نکنید(مجموعه داستان) تقی واحدی چاپ اول بهار...

More
مرگ محمود اوشاس و داستان های دیگر

مرگ محمود اوشاس و داستان های دیگر (مجموعه داستان) نجیب...

More
زنی از خوابگاه

  زنی از خوابگاه- ببرک ارغند- چاپ اول زمستان 1398...

More
سرخ و سپید

سرخ و سپید مجموعه داستان خالد نویسا- چاپ اول زمستان...

More
آن بالا و این پایین

آن بالا و این پایین (مجموعه داستان) اکرم عثمان، چاپ...

More
روزهای پرملال

روزهای پرملال- مجموعه داستان های حسین فخری چاپ اول زمستان...

More
سپیدارهای بلند باغچه

  سپیدارهای بلند باغچه مجموعه داستان های زلمی باباکوهی- چاپ...

More
پایان غم بزرگ

پایان غم بزرگ اسدالله حبیب (مجموعه داستان)- چاپ اول زمستان...

More
Talak Gorg (Story collection) By Abdolvahed Rafiei Published in 2018
تلک گرگ

تلک گرگ (مجموعه داستان)- عبدالواحد رفیعی چاپ نخست: زمستان1397  ...

More
اندکی ایستادن

اندکی ایستادن (مجموعه داستان)- تقی واحدی چاپ نخست: زمستان 1398...

More
داستان کوتاه در افغانستان

داستان کوتاه در افغانستان، محمدحسین محمدی چاپ نخست: زمستان 1398،...

More
اوسانه سی سانه

اَوسانَه سی سانَه از نخستین کوشش‌های منسجم در زمینه‌ی گردآوری...

More
زمین

زمین (مجموعه داستان)، قدیر حبیب/ چاپ اول زمستان 1397  ...

More
اشک گلثوم

اشک گلثوم، حسین فخری/ مجموعه داستان- چاپ اول 1397  ...

More
برگ ها دیگر نفس نمی کشند

برگ ها دیگر نفس نمی کشند، عبدالقادر مرادی/ چاپ اول...

More