نشر آمو

زنی از خوابگاه

  زنی از خوابگاه- ببرک ارغند- چاپ اول زمستان 1398...

More
زمستان

رمان زمستان- سیدضیا قاسمی (نویسنده و شاعر)- چاپ اول زمستان...

More
بهار کابل

حديث دل به زبان فرشته ميآرم به آب شعله سخن...

More
سرخ و سپید

  سرخ و سپید (مجموعه داستان کوتاه) خالدنویسا، چاپ اول...

More
سفیدتر از آفتاب

    سفیدتر از آفتاب (حیدری وجودی- چاپ اول زمستان...

More
children's story
باباتاریکی

  باباتاریکی (نویسنده محمد حسین محمدی، تصویرگر منا علایی- چاپ...

More
در کوچه ی کتاب 😍

      1398-3-14- کتابها رسیده بودند، نصیر هم از...

More
Amu
رود آموی!

رود آموی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-11-روز ادبیات افغانستان و جشن...

More
فدایی فرهنگی

1397-6-25- چندی پیش رفته بودم به دیدار مرد بزرگ روزگار...

More
چشمان گریان

  در آخرین لحظات نمایشگاه آمد با چشمان گریان، گفت...

More
book fair
شام آخر

1397-2-22-داشتیم غرفه ها را جمع می کردیم که جناب نادر...

More
book fair Nader Musavi colleagues
روز پایانی نمایشگاه

روز پایانی نمایشگاه در کنار همکاران و دوستان و جناب...

More
Tehran international book fair
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1396-2-9 دیروز رفته بودیم برای دیدن جای غرفه خانه کودکان...

More
با جواد خاوری ارجمند داستان نویس نامدار افغانستان

با جواد خاوری ارجمند داستان نویس نامدار افغانستان و حسین(سوختانلو)...

More