برزخ!

نادر موسوی

 

برزخ- نویسنده نادر موسوی

26 مرداد ماه 1396

روزهای پایانی و گرم مردادماه و بازهم داستانِ چی کنم چی کنم های مدرسه که در این هجده سال دامنگیرمان بوده است، داستانِ نه تنها من و مدرسه که همه ی ماهاست در این سی و اندی سال، داستان آویزه ای که نه می افتد بر زمین و نه بالا می رود به آسمان.

تنها چیزی که در این میان خوب یاد گرفته ایم در هر چگونگیِ؛ ایستادن و کوشیدن و خندیدن و امیدوار بودن است.

پ.ن: تابلوی نقاشی هنرمند ارجمند و همکار سالهای نخستین، جناب علی مومنی به نام «دوستی زیباست».

 

 

 

 

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students