دیدار

پارک ارم

دیدار
1393-2-15- باغ وحش ارم
امروز با بچه های کلاس اول و دوم دختر و پسر رفته بودیم باغ وحش و پارک ارم دیدن آباد و اجداد! به بچه ها حسابی خوش گذشت و کلی دویدند و اسباب بازی سوار شدند و مسابقه دادند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students