روپوش های بچه ها

یونیفرم جدید

1397-7-18-مانتوها و روپوش های بچه ها هم رسید. دوست داشتم رنگ سورمه ای شان هم روشن و شاد باشد اما نداشتند. شوربختانه رنگ غالب بر ذهن و روان بیشتر مردم سیاه و هم خانواده های آن است.😢

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students