یار مهربان

یارمهربان- نویسنده نادر موسوی- 05-09-1398

کتابدار تنها نام کتابها و تاریخ دریافت را در برگه های امانت می نویسد. بچه ها خودشان در میان کتابها می گردند و کتابهایی را که خوششان می آید بر می گزینند. همکاری گفت: شاید یک نفر کتابی را با خود ببرد. گفتم بگذار ببرد. ممکن است یکی هم از کتابی خوشش بیاید و دیگر پس نیاورد. از برای آن یک نفر نمی شود لذت شیرجه زدن در میان کتابها را از دیگر بچه ها گرفت. هنگامی که دانش آموزی خودش به دنبال یک کتاب می گردد، با چندین کتاب خوب دیگر هم آشنا شده و تشویق به خواندن می شود. بگذارید بچه ها کتابها را لمس کنند، قفسه ها را بگردند و زیر و رو کنند، نقاشی و عکس‌های کتابها را نگاه کنند و لذت ببرند، همین کارها خود بخشی از لذت بودن با کتاب و کتابخوانی است.
پانویس: آن آواز عَععع هم از «فاطمه»، دخترک سه ساله و نازدانه ی یکی از همکاران قدیمی است که پس از مدتها امروز به دیدار مدرسه و بچه ها آمده بود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students