گزارش تارنمای خاورمیانه: کودکان آفتاب تنها نشریه افغانستانی در نمایشگاه مطبوعات تهران

نمایشگاه مطبوعات۱۳۹۵-۸-۱۷- نادر موسوی، مسوول غرفه کودکان آفتاب به خبرگزاری خاورمیانه گفت که برای دومین سال متوالی ماهنامه کودکان آفتاب در نمایشگاه مطبوعات تهران اشتراک کرده است به گفته وی، هدف از این کار؛ شناساندن مطبوعات افغانستان به مخاطبین است؛ با وجود اینکه بسیاری از شهروندان افغانستان مقیم ایران از این نمایشگاه بی اطلاع هستند و یا بازدید نمی کنند.موسوی خاطرنشان کرد که با شرکت در اینگونه نمایشگاه ها می توان راههای جذب مخاطب را پیدا کرد و صدای کودکان افغانستان را به دیگران رساند.

برای خواندن بیشتر این جا کلیک کنید

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

nader musavi
نادر موسوی
alma