گردش علمی

پست های وبلاگ

 

گردش علمی- نویسنده نادر موسوی- یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۷

روز پنج شنبه به همراه دانش آموزان صنف اول و دوم و سوم و چهارم رفتیم بازدید از موزه ی حیات وحش دارآباد. دیدن آن همه جانور زنده و خشک شده برای بچه ها جالب بود و بسیار خوششان آمد. بعد از موزه رفتیم پارک جمشیدیه که پارک بزرگ و قشنگی است با درختان پر شاخ و برگ و مجسمه های  سنگی و درختان گیلاس.

بعد از پیاده روی نسبتاْ طولانی رسیدم به وسطهای پارک که جای مناسبتری برای استراحت بود .هر کدام ار بچه رفتند یک گوشه ای زیرانداز خود را پهن کرده و مشغول خوردن نان چاشت شدند.  بعد از ناهار هم گروه با دوستانشان رفتند گردش و  گیلاس و گوجه سبز چیدند.

جند تا وطندار هم که از کارگران پارک و مشغول رسیدگی به درختان بودند وقتی بچه ها را دیدند و فهمیدند که هموطن هستیم از بالای درخت ها برای بچه ها گیلاس می انداختند. خودم هم که دستم می رسید یکی از شاخه ها را گرفته و برای بچه ها گیلاس چیدم.

به بچه ها گفتم شکلک در بیاورند. فهمیدم که اگر از بچه ها شیطنت های کودکانه شان را که همیشه از آن نهی شده اند بخواهی خیلی لذت می برند و مهمتر اینکه بعضی وقتها این کار لازمه. چند تا گیلاس برای بچه چیدم دیدم همه ی شان هجوم آوردند نزیدک بود زیر پایم کنند، یاد حکایت “بابه گوشت” افتادم!

گروه های دوستی هر کدام در یک گوشه فرش خود را پهن کردند. یکی از برکات اردو همین است که باعث می شود بچه ها در تیم های دوستانه از حالا گروهی عمل کردن را یاد بگیرند. بعد از انداختن عکس به خاطر فشار دانش دانش آموزان یکی از دخترهای با صورت رفت داخل گلها! خدا فضل کرد طوریش نشد.

ای پرنده ی مهاجر ای همه شوق پریدن

خستگی یک کوله باره روی رخوت تن من

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students