“گاهی فقط یک آیینه کافیست.”

“گاهی فقط یک آیینه کافیست.”- نویسنده مژگان نظری

1399-09-07

واقعا وقتی فکر کردم دیدم همین هم هست، گاهی برای دیدن و دیده شدن، یک آیینه هم میتواند کافی باشد، روزی که این ویدیو را میدیدم بیاد اصرار آقای موسوی برای نصب آیینه در حیاط مدرسه و کتابخانه افتادم، این آیینه ها چهره های زیادی را در خودشان ثبت کرده اند، خیلی از بچه های مدرسه هنگام ورود و بیرون رفتن یک بار تمام قد خود را در آیینه دیده اند، یک بار تمام قد زیبایی شان را به رخ آیینه کشیده اند…

سپاس از گلی نازنین برای ثبت این لحظه.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students