کلاس یکمی ها و کتابخانه

کلاس یکمی ها و کتابخانه- نویسنده نجمه یعقوبی- 12 مرداد ماه 1400
کلاس یکمی ها رو اوردیم که با کتابخونه ی دبستان اشنا بشن و توی تعطیلات تابستونی بیان از کتابخونه کتاب بگیرن.
اینقدر خوششون اومده بودکه نمیخواستن برگردن کلاسشون.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students